sannetaams.nl

Dagboek van een moeder

Bijna een maand verder …..Er is van alles te vertellen en het is geen goed nieuws.Sinds de laatste keer gaat Sanne hard achteruit maar is strijdbaarder dan ooit. “ik moet nog van alles regelen hoor’’ Het is mijn tijd nog niet! Haar drive om te leven is onvoorstelbaar. De Freule doet het op haar volstrekt eigen manier en zoal altijd respecteren wij dat!Sanne is de regisseur over haar eigen leven. De afgelopen 14 en een half jaar zijn daar het absolute voorbeeld van ! Girlpower!

http://www.sannetaams.nl/