oeralkozakkenkoor.nl

.nl65,912
5.56/10
8,936,867

Welkom bij het Oeral Kozakkenkoor | Oeral Kozakkenkoor

Jump to navigation

https://www.oeralkozakkenkoor.nl/

Domain rank for oeralkozakkenkoor.nl

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 5.64 4.40 8.11
2017-11-15 3.90 -1.74 arrow_drop_down 1.79 -2.61 arrow_drop_down 8.13 0.02 arrow_drop_up
2018-02-27 3.83 -0.07 arrow_drop_down 2.41 0.62 arrow_drop_up 6.68 -1.45 arrow_drop_down
2018-05-04 3.55 -0.28 arrow_drop_down 2.49 0.08 arrow_drop_up 5.68 -1.00 arrow_drop_down
2018-08-08 4.22 0.67 arrow_drop_up 2.60 0.11 arrow_drop_up 7.46 1.78 arrow_drop_up
2018-11-07 4.44 0.22 arrow_drop_up 2.76 0.16 arrow_drop_up 7.78 0.32 arrow_drop_up
2019-02-05 4.27 -0.17 arrow_drop_down 3.04 0.28 arrow_drop_up 6.72 -1.06 arrow_drop_down
2019-05-07 3.37 -0.90 arrow_drop_down 2.71 -0.33 arrow_drop_down 4.70 -2.02 arrow_drop_down
2019-08-07 4.38 1.01 arrow_drop_up 4.27 1.56 arrow_drop_up 4.61 -0.09 arrow_drop_down
2019-11-11 4.70 0.32 arrow_drop_up 3.34 -0.93 arrow_drop_down 7.43 2.82 arrow_drop_up
2020-02-10 5.56 0.86 arrow_drop_up 4.47 1.13 arrow_drop_up 7.72 0.29 arrow_drop_up

Position of oeralkozakkenkoor.nl compared to other dot nl domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 80,143 233,914 23,628
2017-11-15 148,558 -68,415 arrow_drop_down 399,662 -165,748 arrow_drop_down 26,444 -2,816 arrow_drop_down
2018-02-27 154,048 -5,490 arrow_drop_down 337,441 62,221 arrow_drop_up 53,182 -26,738 arrow_drop_down
2018-05-04 163,307 -9,259 arrow_drop_down 297,585 39,856 arrow_drop_up 65,652 -12,470 arrow_drop_down
2018-08-08 124,338 38,969 arrow_drop_up 297,699 -114 arrow_drop_down 34,324 31,328 arrow_drop_up
2018-11-07 111,886 12,452 arrow_drop_up 271,389 26,310 arrow_drop_up 31,908 2,416 arrow_drop_up
2019-02-05 131,476 -19,590 arrow_drop_down 278,618 -7,229 arrow_drop_down 54,007 -22,099 arrow_drop_down
2019-05-07 191,273 -59,797 arrow_drop_down 301,184 -22,566 arrow_drop_down 113,813 -59,806 arrow_drop_down
2019-08-07 114,143 77,130 arrow_drop_up 170,757 130,427 arrow_drop_up 112,343 1,470 arrow_drop_up
2019-11-11 99,469 14,674 arrow_drop_up 224,320 -53,563 arrow_drop_down 39,444 72,899 arrow_drop_up
2020-02-10 65,912 33,557 arrow_drop_up 148,368 75,952 arrow_drop_up 35,352 4,092 arrow_drop_up