antennebureau.nl

Home | Antennebureau

Gezondheidseffecten zendmasten, blootstellingslimieten, metingen straling antennes

https://www.antennebureau.nl/

Domain rank for antennebureau.nl

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 9.64 9.58 9.76
2017-11-15 9.72 0.08 arrow_drop_up 9.65 0.07 arrow_drop_up 9.86 0.10 arrow_drop_up
2018-02-27 9.23 -0.49 arrow_drop_down 9.41 -0.24 arrow_drop_down 8.88 -0.98 arrow_drop_down
2018-05-04 9.61 0.38 arrow_drop_up 9.50 0.09 arrow_drop_up 9.84 0.96 arrow_drop_up
2018-08-08 9.18 -0.43 arrow_drop_down 9.42 -0.08 arrow_drop_down 8.71 -1.13 arrow_drop_down
2018-11-07 9.17 -0.01 arrow_drop_down 9.41 -0.01 arrow_drop_down 8.71 0.00 remove
2019-02-05 9.27 0.10 arrow_drop_up 9.53 0.12 arrow_drop_up 8.75 0.04 arrow_drop_up
2019-05-07 9.33 0.06 arrow_drop_up 9.48 -0.05 arrow_drop_down 9.03 0.28 arrow_drop_up
2019-08-07 9.37 0.04 arrow_drop_up 9.48 0.00 remove 9.14 0.11 arrow_drop_up
2019-11-11 9.36 -0.01 arrow_drop_down 9.47 -0.01 arrow_drop_down 9.15 0.01 arrow_drop_up
2020-02-10 9.56 0.20 arrow_drop_up 9.72 0.25 arrow_drop_up 9.26 0.11 arrow_drop_up

Position of antennebureau.nl compared to other dot nl domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 1,873 9,572 1,884
2017-11-15 1,398 475 arrow_drop_up 5,561 4,011 arrow_drop_up 1,095 789 arrow_drop_up
2018-02-27 5,577 -4,179 arrow_drop_down 9,120 -3,559 arrow_drop_down 14,197 -13,102 arrow_drop_down
2018-05-04 2,264 3,313 arrow_drop_up 7,288 1,832 arrow_drop_up 1,482 12,715 arrow_drop_up
2018-08-08 6,483 -4,219 arrow_drop_down 9,186 -1,898 arrow_drop_down 16,612 -15,130 arrow_drop_down
2018-11-07 6,435 48 arrow_drop_up 8,950 236 arrow_drop_up 18,128 -1,516 arrow_drop_down
2019-02-05 6,015 420 arrow_drop_up 7,712 1,238 arrow_drop_up 18,742 -614 arrow_drop_down
2019-05-07 5,931 84 arrow_drop_up 8,182 -470 arrow_drop_down 14,731 4,011 arrow_drop_up
2019-08-07 5,542 389 arrow_drop_up 7,935 247 arrow_drop_up 11,702 3,029 arrow_drop_up
2019-11-11 6,003 -461 arrow_drop_down 7,781 154 arrow_drop_up 11,869 -167 arrow_drop_down
2020-02-10 3,829 2,174 arrow_drop_up 3,740 4,041 arrow_drop_up 10,634 1,235 arrow_drop_up